NutuShopAll

Garantia produselor

Info Garantie

Pentru toate produsele vandute si livrate de catre noi beneficiezi de certificate de garantie conform legislatiei in vigoare.

Toate produsele pe care le gasesti pe site-ul www.nutushopall.ro au garantie.

Produsele oferite respecta prescriptiile prevazute in documentele tehnice normative in vigoare in Romania.

In cazul aparitiei unor eventuale defecte, poti formula o reclamatie. Orice reclamatie, formulata in termen conform prevederilor certificatului de garantie, se trimite pe email la adresa office@nutushopall.ro

Cheltuielile de transport aferente trimiterii produsului defect vor fi suportate integral de catre Vanzator (pentru produsele ce se incadreaza in garantia producatorului).Trimiterea produselor defecte se face dupa anuntarea in prealabil a unui reprezentant service, prin telefon sau email, specificand exact care este defectul constatat. Defectele vizibile se reclama in momentul efectuarii receptiei.Prin defect vizibil se intelege orice defect care poate fi depistat prin simpla examinare a produsului in momentul receptionarii produsului.

Vanzatorul este exonerat de obligatia acordarii de garantie in cazul in care se constata ca produsele in cauza au fost manevrate sau depozitate in mod necorespunzator, utilizate in alte scopuri decat cele pentru care au fost fabricate / vandute, montate gresit, s-a intervenit asupra lor prin modificarea circuitelor de legatura, au suferit imersii de lichide, modificari socuri mecanice, termice sau de orice natura sau au intrat in contact cu substante a caror folosire nu este necesara in procesul de inlocuire/montare. VANZATORUL este de asemenea exonerat de obligatia acordarii de garantie in cazul in care se constata ca beneficiarul reparatiei efectuate de CUMPARATOR a utilizat/ manevrat aparatul in mod necorespunzator. Nerespectarea conditiilor enumerate mai sus duce la pierderea garantiei.

 

Perioada de garantie

- Persoane fizice: 24 luni*
- Persoane juridice: 12 luni**

Produsele din categoria Fashion beneficiaza de o garantie de 30 de zile.

Prezenta garantie este acordata numai consumatorilor* cat si profesionistilor** insa perioada de garantie difera asa cum se poate observa mai sus.

*Consumatori, asa cum sunt definiti prin OG nr.21/1992 privind protectia consumatorilor (persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale).

**Pentru profesionisti (indiferent de forma de organizare sub care sunt inregistrati, cum ar fi dar nelimitandu-se la persoanele juridice) termenul de garantie este de 12 luni de la data achizitiei.

 

Politica preturilor:

Preturile prezentate pe nutushopall.ro includ TVA (in cuantumul procentual stabilit prin legislatia in vigoare aplicabila)

 

GARANTIA PRODUSELOR

Prezenta garanţie cuprinde menţiuni cu privire la drepturile conferite de lege consumatorului, se acordă în conformitate cu prevederile O.G. nr.21/1992, Legii nr.449/2003 şi Legii nr.296/2004 şi nu afectează în nici un mod drepturile consumatorului.

Sediul vânzătorului – NUTU-SHOPALL.SRL. - este in Timisoara, Jud. Timis, Str. Ion Slavici nr.98, ap.4 unde consumatorul va trimite produsul prin curier în vederea asigurării garanţiei.Garanţia produselor care sunt însoţite de certificat de garanţie separat se asigură în condiţiile şi la locaţiile prevăzute în respectivele Certificate de garanţie.

Elementele de identificare ale produsului si termenul de garanţie comerciala sunt specificate, in mod obligatoriu, în certificatul de garantie. Garanţia comercială pentru acumulatorii de laptop, palmtop, etc. este de 6 luni calendaristice aceste produse incadrandu-se la categoria consumabile. Garanţia se acorda obligatoriu, iar termenul de garantie curge de la data dobandirii produsului si semnarii prezentului certificat de catre client, indiferent de ora la care s-a făcut achiziţia.

Pe perioada termenului de garanţie comercială, se asigură remedierea sau înlocuirea produsului, conform legii. Pentru păstrarea garanţiei consumatorul este rugat să respecte următoarele instrucţiuni: sa urmăreasca cu stricteţe modul de utilizare a produsului înscris în manualul de utilizare ataşat; să nu îndepărteze şi/sau să nu deterioreze etichetele cu numerele de serie şi/sau sigiliile produselor; sa nu efectueze modificări asupra produsului; să nu se forţeze depăşirea parametrilor produselor în scopul depăşirii performanţelor; să nu se facă modificări hardware sau de altă natură asupra echipamentelor etc.

Nu se acordă garanţie pentru defecţiunile apărute ca urmare a utilizării de cartuşe reumplute, pentru unităţile optice care prezintă în interior urme de discuri optice sparte sau corp strain, pentru componentele electronice care prezintă chip-uri arse şi urme vizibile de şocuri electrice, pentru procesoare cu urme vizibile de ardere sau pastila ciobită precum si pini indoiti. De asemenea, garanţia nu se acordă produselor care, în opinia specialiştilor noştri motivată în scris, prezintă defecţiuni datorate manipulării sau exploatării neglijente (şocuri mecanice, electrice, termice, grad ridicat de impurităţi, condiţii de umiditate crescută, obiecte straine sau lichide în interiorul echipamentelor, aşezarea în poziţii altele decât cele descrise în manualul de utilizare etc), intervenţiilor neautorizate asupra echipamentelor, instalării improprii, accidentelor de orice fel, folosirii în condiţii neconforme cu instrucţiunile de utilizare, exploatarii peste limita de încărcare prevăzută de producător. Uzura mecanică normală nu face obiectul garanţiei

Departamentul tehnic va diagnostica orice problemă de service în garanţie în termen de minim 2 zile lucrătoare legale de la recepţia echipamentelor. Rezolvarea finală a problemelor reclamate se va face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul receptiei produsului defect. Dacă după trecerea unei perioade de 15 zile calendaristice de la predarea produselor în service, acestea nu pot fi reparate, atunci clientul poate solicita înlocuirea cu alte produse similare, iar daca nici acest lucru nu este posibil, se poate solicita contravaloarea acestor produse. Garanţia se va prelungi cu numărul de zile scurs de la data predării produsului în service până la data ridicării acestuia din service

Garanţia comercială se asigură prin repararea sau înlocuirea produsului defect, indiferent de natura acestuia. În perioada de garanţie inlocuirea unui produs defect ce nu se poate repara se face gratuit cu un produs identic funcţional, excepţie făcând situaţiile în care respectivul produs nu se mai găseşte pe piaţă se va rambursa contravaloarea produsului catre client.

Menu